Wykładowcy

1. Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

2. Prof. UJ dr hab. Monika Florczak-Wątor, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ

3. Dr Paweł Czarnecki, Katedra Postępowania Karnego UJ

4. Dr Mikołaj Małecki, Katedra Prawa Karnego UJ

5. Mgr Maciej Pach, Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ

6. Dr Tomasz Sroka, Katedra Prawa Karnego UJ

7. Dr Bogumił Naleziński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie​