Informacje o Akademii

W roku akademickim 2019/2020 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ wspólnie ze Stowarzyszeniem Demokracja w Praktyce realizuje czwartą edycję programu edukacyjnego pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym będą uczestniczyć uczniowie krakowskich liceów. Trzy wcześniejsze edycje programu ukończyło ponad 120 uczniów. Wielu z nich jest obecnie studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich” ma na celu zainteresowanie licealistów, głównie maturzystów, problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, a także kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Akademii odbywają się raz w tygodniu w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ. Mają formę seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczą również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na studiach prawniczych. Osobą koordynującą realizację programu jest dr hab. Monika Florczak-Wątor.