Egzamin końcowy 2020 r.

Egzamin końcowy 2020 r.

Drodzy Słuchacze Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich

Uprzejmie informuję że egzamin konkursowy kończący zajęcia w ramach tegorocznej edycji Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich dla osób, które przesłały zgłoszenie udziału w nim, odbędzie się we wtorek 31 marca od godz. 18.00 do godz. 18.15. Egzamin ten będzie miał formę testu wielokrotnego wyboru (24 pytania) i będzie obejmował materię omawianą na wszystkich zajęciach tegorocznej Akademii (poza materią omawianą na wykładach kursowych na studiach prawniczych). Link do testu będzie dostępny na Facebooku Akademii od godz. 17.55.

Zwolnienie z egzaminu z Prawa konstytucyjnego (pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie Akademii) uzyskają dwie osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. Jeśli najwyższą liczbę punktów uzyskają więcej niż dwie osoby, to o zwycięstwie w konkursie będzie decydować szybkość rozwiązania testu (czas będzie mierzony od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu). Wyniki (z nickami) zostaną udostępnione na Facebooku Akademii 31 marca o godz. 18.45, o ile nie pojawią się jakieś problemy techniczne. Na Facebooku Akademii udostępnimy również imiona i nazwiska dwóch zwycięzców konkursu.

Wszystkim przystępującym do egzaminu konkursowego życzę powodzenia!

Monika Florczak-Wątor, prof. UJ

Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ