Test sprawdzający znajomość zagadnień omawianych na zajęciach Akademii

Test sprawdzający znajomość zagadnień omawianych na zajęciach Akademii

Test dla osób zainteresowanych, obejmujący tematykę omawianą na zajęciach (poza wykładami kursowymi na studiach prawniczych), odbędzie się w dniu 19.03.2020 r. o godz. 19.45. Zgłoszenia osób, które chciałyby do testu przystąpić prosimy o przesłanie do 15.03.20202 r. na adres: m.florczak-wator@uj.edu.pl.

Zgodnie z regulaminem Akademii, dwie osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu otrzymają nagrody książkowe, a ponadto – jeżeli rozpoczną studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ – będą mogły skorzystać ze zwolnienia z egzaminu z przedmiotu „Prawo konstytucyjne”, który jest obowiązkowym przedmiotem na pierwszym roku studiów prawniczych. Osobom tym jako ocena z egzaminu zostanie wpisana ocena z ćwiczeń z prawa konstytucyjnego (prowadzonych na WPiA UJ dla studentów studiów prawniczych), pod warunkiem, że ćwiczenia te zaliczą na ocenę pozytywną.