Zajęcia październikowe

Zajęcia październikowe

Pierwsze zajęcia merytoryczne już za nami. W październiku były to warsztaty poświęcone problematyce źródeł prawa z dr hab. Moniką Florczak-Wątor (20 X) oraz seminarium dotyczące zasady podziału władzy z dr hab. Piotrem Mikuli, prof. UJ (27 XI)